Österbottens fiskarförbund rf.

ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND rf.

Österbottens fiskarförbund rf. är en aktiv rådgivnings- och utvecklingsorganisation som arbetar med den österbottniska fiskenäringen i fokus. Förbundet sprider information om fisk, det kommersiella fisket och fritidsfisket. Förbundet ger också råd i frågor som berör förvaltning, lagstiftning med mera.

I Fiskets Hus får fiskerinäringen i Österbotten en ny synlighet och tillsammans med restaurangen och fisk- och delibutiken hittar man nya samarbeten och kan tex. produktutveckla maträtter med mindre utnyttjade fiskarter som bas.

Nu får också Fiskets Dag som hålls varje år i början av juni ett naturligt hem och tillsammans med restaurang HEJM och Fiskdisken kan förbundet satsa på fler mindre evenemang som är öppna för allmänheten. Vi väntar oss många positiva synergieffekter av samarbetet mellan aktörerna i Fiskets Hus

Det att man nu koncentrerar olika aspekter på fisk inom Fiskets Hus ger nya möjligheter att lyfta fiskerinäringens bild bland allmänheten.

Österbottens Fiskarförbund rf., Guy Svanbäck och Stefan Råback